Privacy Disclaimer

 

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Uppley. Uppley creëertdynamische gezondheidsprogramma’s voor bedrijven. Wij helpen ondernemingen een gezonde levesstijl te promoten ,op en naast de werkvloer. Denk hierbij aan het geven van advies, infosessies, workshops, groepsuitdagingen, activiteiten en online challenges.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Uppley verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven.

Als jij vragen hebt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Uppley, neem dan gerust contact op.

Info@Uppley.eu

Uppley BVBA Meirbrug 1 Bus 5-60  2000 Antwerpen  BTW BE 0700181335

Inhoudstabel

  1. Doel gegevens
  2. Ontvangers
  3. Opslag periode
  4. Beveiliging
  5. rechten
  6. Plichten

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Uppley. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Het versturen van nieuwsbrieven
Uppley stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Uppley. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

02. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Uppley via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

03. Analytics
De website van Uppley verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

04. Cookies
Uppley gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Uppley BVBA gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden van de eigen website. Deze informatie wordt dus niet doorgegeven voor marketingdoeleinden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Ontvangers

De gegevens die Uppley ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01. Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

02. Combell
De e-mail van Uppley wordt gehost bij Combell. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Combell.

De website en back-ups van de website worden gehost bij Combell. Gegevens die jij achterlaat op de website van Uppley zijn op de servers van Combell opgeslagen.

03. Exact
De CRM software wordt voorzien door Exact. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Exact.

Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Uppley, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

01. Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@Uppley.eu.

02. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Uppley via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal drie jaar terug bewaard.

03. Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

04. Cookies
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder een Cookie:
Google Analytics Naam: _gta
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 36 maanden

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Uppley of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Uppley privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Daarnaast is het domein van Uppley ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

Rechten

01. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Uppley vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Uppley. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door Uppley. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

03. Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Uppley opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Uppley al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Uppley vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

04.Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht , als je vindt dat Uppley niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

05.Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Uppley jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.
Het gebruik maken van deze rechten kan via info@Uppley.eu onder toezending van uw gegevens : Naam , voornaam, email. Het streven is om binnen 5 dagen  te reagere

Plichten

Uppley verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Uppley via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Uppley de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Uppley met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Uppley behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Uppley dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Uppley te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Info@Uppley.eu

Uppley BVBA Meirbrug 1 Bus 5-60  2000 Antwerpen  BTW BE 0700181335